Nagoya StartupNewsに掲載されました

弊社の取り組みはNagoya Startup Newsに掲載されました。興味のある方はぜひ一読ください。

https://nagoyastartupnews.jp/hachix/


© 2020 by HACHIX Corporation​