top of page
Anchor 1

HACHIXは日本軽減税率対策補助金の認定ベンダーになりました!


(Tiếng Việt ở dưới)

この度、株式会社HACHIXは日本の軽減税率対策補助金事務局の認定ベンダーになりました。

軽減税率対策補助金とは、これからお客様がHACHIXのPOSレジシステム(8REGI)を利用したい場合導入費用の一部を国が補助するものです。

導入をお考えの方はお気軽にここでお問い合わせください。

-------------------------------------

Công ty HACHIX xin trân trọng thông báo đến quý vị khách hàng.

Từ ngày 27/10/2017, công ty HACHIX chính thức trở thành một vendor trong danh sách các nhà cung cấp hệ thống POS ( hệ thống quản lý và thanh toán dành cho cửa hàng) của chính phủ Nhật Bản. Nói một cách khác, những khách hàng đăng ký sử dụng hệ thống 8REGI của HACHIX từ nay sẽ được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ một phần chi phí lắp đặt và thiết bị.

Những khách hàng quan tâm xin liên hệ với chúng tôi qua mục Contact trên trang chủ.

-Hết-

bottom of page